My wedding season in 2020

My wedding season in 2020 was relatively short but very varied. The season only got off to a good start in the first weeks of July. مراهنات رياضية Usually, my wedding season is mostly spent photographing a wedding in Saaremaa, but this year it was completely different. كيف تلعب لعبه The vast majority of weddings… Read More

Jana & Vlad

How difficult it is to film and take photos at the same time? Short answer is, if you have time, then quite easy. If someone asks to film and photograph their wedding day, then probably i will choose on or another. Otherwise the results will suffer. On Jana and Vlads wedding day we had plenty… Read More

Jana & Vlad

Kui keeruline on videot ja fotot samaaegselt teha? Lühidalt öeldes, kui on aega siis mitte väga. Kui peaksin terve pulmapäeva jäädvustama nii fotos kui ka videos, siis ikkagi valiksin ühe neist. كم شوط في كرة السلة Muidu ei saa head tulemust kummastki. Jana ja Vladi tähtsal päeval oli meil aega iganes, ainult ilm ei tahtnud… Read More

Mu pulmahooaeg aastal 2020

Mu pulmahooaeg aastal 2020 oli suhteliselt lühike aga samas vägagi vaheldusrikas. Hooaeg sai õige hoo sisse alles juuli esimestel nädalatel. Tavaliselt möödub mu pulmahooaeg enamasti Saaremaal pulmi pildistades, siis sel aastal oli hoopis teistmoodi. فريق البير ميونخ Suurem enamus pulmi pildistasin mandril. يورو اوروبا 2023 Siin väike valik pilte selle aasta pulmadest. بطاقات اونو Kes… Read More